vzw Zorghuis Gent

Beste bezoeker,

De deuren van Vzw Zorghuis Gent zijn definitief gesloten zodat wij ons ten volle kunnen concentreren op ons nieuw project ‘vzw Het Majin Huis’.

Noch wij noch onze fantastische vrijwilligers zullen de warme en intense ontmoetingen met onze gasten en hun familieleden gauw vergeten.

Wij danken onze gasten, hun naasten, hun doorverwijzers, sociaal werkers, thuisverpleegkundigen voor het vertrouwen dat we de voorbije jaren hebben gekregen.

Majin huis

Het Majin Huis wordt een warme ontmoetingsplaats waar mensen met kanker centraal zullen staan. Je zal er terecht kunnen voor een tas koffie, voor een babbel, voor het inkijken van infobrochures … Ook zal je er kunnen deelnemen aan een waaier van activiteiten zoals yoga, massages, kookworkshops, start to move, creatieve activiteiten, lotgenotencontact en nog meer.

Naasten zullen er ook zeer welkom zijn voor een babbel en op onze infomomenten.

Wees welkom in ons gloednieuw Majin Huis dat in het voorjaar van 2019 haar deuren zal openen.

Het Majin Huis team
St-Elisabethplein 7
9000 Gent

Je kan ons alvast volgen op facebook